AGENCJA UBEZPIECZENIOWA Monika Boruch

OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego Dla kogo? Obowiązkowemu ubezpieczeniu OC podlegają rolnicy indywidualni (osoby fizyczne).   Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych Dla kogo? Ubezpieczenie to skierowane jest do rolników prowadzących uprawę roślin, którym z tego tytułu przysługują dopłaty [...]

Pamiętaj o ubezpieczeniu turystycznym przed wyjazdem na wypoczynek w Polsce i zagranicą. Ubezpieczenie Wojażer przeznaczone jest dla: Polaków zamieszkałych w Polsce udających się w podróż po Polsce w ramach zorganizowanego wypoczynku, Polaków zamieszkałych w Polsce i cudzoziemców przebywających w Polsce [...]

PZU DOM Plus to pakiet ubezpieczeń gwarantujący kompleksową ochroną mienia, rodziny (w zakresie ubezpieczenia OC w życiu prywatnym i NNW) oraz zapewniający pomoc w sytuacjach awaryjnych w domu (PZU Pomoc w domu). Wielowariantowość ubezpieczenia pozwala skroić ubezpieczenie na miarę nawet [...]

    OC   Dla kogo? Umowę ubezpieczenia zobowiązani są zawrzeć w szczególności posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce,       AC (autocasco)   Dla kogo? Z ubezpieczenia mogą skorzystać klienci indywidualni oraz mali lub średni przedsiębiorcy, którzy posiadają [...]

PZU DOM Plus   Dla kogo? Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób fizycznych, które są właścicielami lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych, bądź są ich posiadaczami np. na podstawie umowy najmu. Ubezpieczenie dedykowane jest Klientom, którzy posiadają ponadstandardowe wymagania dotyczące przedmiotu i [...]

  Wojażer PZU Pomoc w Podróży   Dla kogo? Ubezpieczenie Wojażer przeznaczone jest dla: Polaków zamieszkałych w Polsce udających się w podróż po Polsce w ramach zorganizowanego wypoczynku, Polaków zamieszkałych w Polsce i cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia [...]

    PZU Doradca   Dla kogo? Ubezpieczenie PZU DORADCA adresowane jest do firm z segmentu MSP, których obrót w roku podatkowym nie jest większy niż 15.000.000PLN oraz których wartość majątku zgłaszanego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów nie [...]

WYPADKOWE I CHOROBOWE         NNW jednostkowe     Dla kogo? Adresatem oferty są osoby fizyczne, obywatele polscy i cudzoziemcy, bez względu na wiek i rodzaj wykonywanej pracy.       NNW zbiorowe   Dla kogo? Ubezpieczenie kierowane [...]